[Epub] ❧ Rytierova česť By Jana Pronská – Shiningweb.info

Rytierova česť Deviaty Rom N Ob Benej Autorky Pon Ka Strhuj Ci Pr Beh Zo Stredovek Ho Slovenska, Pln L Sky, Zrady, Pomsty A Intr GKe Sa Rytier Filip Po Rokoch Vr Ti Domov Z Vojny, Namiesto Radostn Ho Zv Tania S Rodinou Ho Ak Obraz Skazy Z Jeho S Dla Zostali Len Ruiny, Syn A Ena S M Tvi A Ke Vysvitne, E O Astie Ho Pripravili Intrigy Jeho S Rodencov, V Du I Sa Mu Us Dli Nen Vis A Zanevrie Na Cel Svet Jeho Pustovn Cky Ivot Sa V Ak Skon , Ke Mu Osud Privedie Do Cesty Sokoliarovu Chovanicu Katar Nu Len O Sa Filip Dozvie, E Kr Sna Katar Na M Neman Elsk Dc Ru S Jeho Star M Bratom, O En Sa S Ou A Za Ne Ku Pomstu


10 thoughts on “Rytierova česť

 1. says:

  Fakt dobr , len mi t Kliatba sedela viac Ale bolo tu viac stredovek ch intr g, o sa mi ve mi p ilo a tie ma bavili aj postavy Z rove dej st le gradoval a neust le odha oval nie o nov , tak e som ve mi spokojn Len niektor pas e mi a tak nesadli, no aj tak to bolo super


 2. says:

  Op v born tanie, ake ni in som ani ne akala Tie intrigy, to nap tie, to dobrodru stvo Len koda toho konca, pr beh by si zasl il nie o ve kolepej ie.


 3. says:

  Najnov rom n z pera Janky Pronskej pon ka jeden z nezabudnute n ch pr behov Mne ho pon kol ur ite Uk zal udsk zlobu, pomstychtivos , t bu po moci a nakoniec aj to, k akej z hube vedie hon za mamonou Pr beh je aj o tom, e pestova v sebe nen vis sa nevypl ca D kazom s osudy s rodencov Cudorovcov V ka dom z nich sa skr valo ve k zlo, ktor v nich podnecovala u od mali ka ich matka Hu


 4. says:

  Janka, op skvel kniha, ktor som zhtla jednym dychom U sa neviem do ka al ieho pr behu


 5. says:

  Rytierova es je deviata kniha Jany Pronskej, ktor pr ve vy la v druhej reed cii Je to pr beh pln bolesti, utrpenia a stratenia cti Rytier Filip Cudar je odjak iva odstrkovan vlastnou rodinou Ako jedin zo s rodencov sa vyberie do vojny po boku kr a Ke sa po dlh ch trap ch vracia domov, nevie sa do ka svojej milovanej man elky a syna Tesne pred pr chodom domov natraf na z fal mlad ma


 6. says:

  L ska, zrada, neman elsk deti, peniaze, rodinn intrigy, n bo enstvo, zlo in aj trest, v etko sa autorke do jednej knihy pomestilo Len bohu ia cez neust le vzdychy sa vytr ca inak zauj mav historick pr beh z okolia Bardejova, kv li ktor mu som si knihu k pila Strhuj ce je to pribli ne rovnako, ako s strhuj ce latinskoamerick telenovely


 7. says:

  Zhltla som to na jeden supSkvely pribeh plny napatia, lasky, intrig aj nepravosti Lahko a rychlo sa cital, uplne ma vtiahol do deja Sympaticke hlavne postavy, aj styl pisania sa mi pacili Janka vie ako uputat citatela .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *