!!> Download ➾ Bodaj bi! ➹ Author Tomáš Ulej – Shiningweb.info

Bodaj bi! Popravde, k tejto knihe som sa dostala n hodou a nebola som si ist , i mi sadne Ale bavila som sa Niektor aforizmy sa mi naozaj p ili a nasmiala som sa Reklam ciaV Biblii sa p e ,,Ka d , kto sa iadostivo pozer na enu, u s ou v srdcu cudzolo il Postupujem pod a manu lu Nefunguje Alebo Matka a milenkaAko a spravia,tak si Bez mu enia prizn m, e som niektor nepochopila Ale ako celok sa mi to p ilo DA malo to podaren ilustr cie D Tom Ulej Obohacuje N Tradi N To Iaci Humor Vtipom A Noblesou A N Zorom, Nap Sal O Tvorbe Tom A Uleja B Snik A Aforista Tom Janovic Po Spe Nej Knihe Aforizmov A Epigramov Ale, Ktor Z Skala Cenu Ivana Kraska Za Debut V Literat Re, Prich Dza Teraz Tom Ulej S Druhou Nech Knihu Otvor Te Kdeko Vek, Vyval Sa Na V S Instantn M Dros A Vtip Bodaj Bi Je Oslavou Slov En Iny A Skryt Ch V Znamov, Ktor Sa Ukr Vaj V Na Om Jazyku Ide Lny Dar Ek Pre V Etk Ch, Ktor , Slovami Tom A Uleja, Aj Vedia Ko Ko Je Dva Plus Dva , Ale Nie Je Im To Jedno Op raz perfektn tanie Vtipn , origin lne, skvelo nap san , trefn Viac neviem o doda , zatia. Po Ale som sa dohrabala aj sem a dobre, lebo asi sa mi e te o osi viac p ila Modr je dobr A aha, na ob lke je astn boxer, no nek p to Ale tuto kv li obsahu som, samozrejme Preto e to op bolo viac ako ve mi fajn, o om sved i to, e som nesk r t to knihu poslala tafetovo alej a e te st le si ju niekto pod va, lebo doma nie je Niektor z aforizmov sa infiltrovali i kv li tafetovej strat gii do komunik cie s priate mi U sa te m do bud cna na moment, kedy sa nato ko v ij Po Ale som sa dohrabala aj sem a dobre, lebo asi sa mi e te o osi viac p ila Modr je dobr A aha, na ob lke je astn boxer, no nek p to Ale tuto kv li obsahu som, samozrejme Preto e to op bolo viac ako ve mi fajn, o om sved i to, e som nesk r t to knihu poslala tafetovo alej a e te st le si ju niekto pod va, lebo doma nie je Niektor z aforizmov sa infiltrovali i kv li tafetovej strat gii do komunik cie s priate mi U sa te m do bud cna na moment, kedy sa nato ko v ij , e sa budeme sna i pr s na to, kto z n s to vastne vymyslel P.S Oce uj i esi skontrollova.. T to knihu treba ma Kniha v trad cii Janovicoveho Nikoho nezabije alebo Dostal rozum, skuto ne vtipn , svojsk aforizmy, autorove best of. Knihu som obdrzal cez first reads giveaway.Mila zbierocka aforizmov, miestami na zamyslenie miestami na zaplakanie celkovo ale velmi dobove a v f tipne Paci sa mi graficke spracovanie ilustracii a obalu Dakujem za moznost precitat a pobavit sa autorovi aj Goodreads. Rozsah k nede n m ra ajk m, obsah nadlho Vtipn , kondenzovan v ak ve aforizmy Niektor vyznievaj dos podobne a napriek tomu si mysl m, e je as na nov zbierku Nevy lo ako e kniha, o je koda, lebo by som si ju zaradila do svojho osobn ho brevi ra, ktor m m kedyko vek so sebou.M j vn torn lesn k si povzdychol nad t m, e papierov kni ka je takmer pr zdna, podobne ako predo l zbierka Ale Form t je nie o medzi A6 a A5 a jeden aforizmus na jednu str nku sa mi zd ako plytvanie Je Rozsah k nede n m ra ajk m, obsah nadlho Vtipn , kondenzovan v ak ve aforizmy Niektor vyznievaj dos podobne a napriek tomu si mysl m, e je as na nov zbierku Nevy lo ako e kniha, o je koda, lebo by som si ju zaradila do svojho osobn ho brevi ra, ktor m m kedyko vek so sebou.M j vn torn lesn k si povzdychol nad t m, e papierov kni ka je takmer pr zdna, podobne ako predo l zbierka Ale Form t je nie o medzi A6 a A5 a jeden aforizmus na jednu str nku sa mi zd ako plytvanie Je to ako pr s do 6 metrov vysokej gal rie, kde na sten ch visia iba mal fotor miky.Pravdepodobne je to kv li ilustr ci m, tie v ak nie s na ka dej strane Nena la som n klad, tak e mo no vy lo relat vne m lo kusov, aby bolo v bec relevantn hovori o plytvan Lebo ve vych dzaj aj pln hovadiny na 600 str n Za dobr pr klad vy a enia form tu a aforisticko b sni kovito ilustra n ho obsahu pova ujem Gener tor prchav ch okam ik.Goodreads v zva 2017 72 do tan kniha Knihu som z skala v giveaway a nap sala som na u recenziu na mojom blogu kniha je vtipn a origin lna a odpor am ju v etk m naokolo te m sa na al ie zbierky Knihu som z skala v giveaway a nap sala som na u recenziu na mojom blogu kniha je vtipn a origin lna a odpor am ju v etk m naokolo te m sa na al ie zbierky kr tke, ale trefn perfektn kombin cia.


About the Author: Tomáš Ulej

Tom Ulej je publicista a aforista V roku 2012 debutoval zbierkou aforizmov Ale, za ktor z skal Cenu Ivana Kraska za debut v literat re V roku 2013 bol nominovan na Novin rsku cenu za jeho st p eky v denn ku SME Ka d t de publikuje v denn ku SME aj svoje aforizmy v rubrike Ulejovo Ale Jeho druh zbierka aforizmov vyjde v roku 2014 vo vydavate stve KK Bagala.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *