[Ebook] ➦ Básnik ➥ Dominik Dán – Shiningweb.info

Básnik Na Za Iatku Svojej Kari Ry Detekt Va Oddelenia Vr D Bol Krauz Vystaven Tvrdej Sk Ke Jeho Zmysel Pre Spravodlivos Bol Konfrontovan S Vtedaj M Pr Vnym Syst Mom A S V Kladom Spravodlivosti Pod A Socialistick Ch Pr Vnych Noriem Deformovan M Mocensk Mi Praktikami Po Skon En Akcie Rusalka, Ke Sa Svojvo Ne Rozhodol Pom C Man Elkinej Spolu Ia Ke Dane N Js Svojho Otca V Cudzine, Dostal Na V Ber Krauz Sa Rozhodol Rozsekol Svoj Gordick Uzol A Rozhodol Sa Osta Na Oddelen Vr D Len E To Ani Burger A Ani El V Krauz Netu Ili, E Ich O P R Dn Ak Pr Pad, Ktor Prever Nielen Ich Odborn Schopnosti, Ale Aj Najd Le Itej Princ P Spolupr Ce Detekt Vov D Veru Z Detekt Va Krauza Sa Stane Podozriv Zo Sp Chania S Rie Vr D Mlad Ch Diev At Pom C Mu M E Iba Kolega, Ktor Mu Aj Napriek Kontroverzn M D Kazom Ostane Vern , A Vrah B Snik, Ktor Ukradnut Mi B S Ami Manipuluje V Etk M A V Etk Mi


10 thoughts on “Básnik

 1. says:

  Po t ech p e ten ch D novk ch si sm le m u na bundi ku p ip chnout placku a za adit se do po etn ho fanklubu P e t te si to, pln up mn s ru kou na srd ku doporu uji t te celou recenzi Po t ech p e ten ch D novk ch si sm le m u na bundi ku p ip chnout placku a z


 2. says:

  P izn m se, e jsem k t knize p istupoval s jist m, ekn me, odstupem Nem m moc r d detektivky, ale tahle m mile p ekvapila Solidn oddechovka M to sp d, je to nap nav a p b h netrp z sadn mi nelogick mi hovadinami.


 3. says:

  Pouze mohu doporu it bez jak koliv pochybnosti Dobr detektivka, nap nav a samotn vypr v n lep p b hu, ale ten je tak skv le napsan Autor by se m l p ejmenovat na D min k D n, proto e snadno dok e konkurovat t nejlep seversk detektivce


 4. says:

  Po jakim czasie przerwy postanowi em powr ci do krymina u autorstwa Dominika Dana Basnik to osiemnasty tom powie ci o Richardzie Krauzie licz c kolejno publikacji, natomiast to drugi z kolei tom patrz c chronologicznie na przebieg akcji Po przes uchaniu kilka miesi cy temu tomu Uzol W z tym


 5. says:

  Khiha B snik sa mi zo za iatku ve mi p ila, hlavne t m, e dej sa odohr va tam, kde to pozn m, resp ve mi bl zko b vam Presne viem o ktor parkovisko ide, denne tak chod m, aj do Li iaku sa asto chod me prech dza a t m ma vtiahla do deja Zo za iatku ve mi unik tny a rafinovan vrah b snik, aj dianie oko


 6. says:

  Toto bolo skvel Pr beh ma tot lne pohltil a nevedela som presta po va Ve mi sa mi p i my lienka s riov ho vraha a celkovo zapojenie hlavnej postavy do hlavnej dejovej l nie Stalo sa mi, e som ju nestihla dopo va v jeden de a stra ne ma to dostalo Chcela som proste vedie ako to skon U rozumiem tomu o ia u okolo


 7. says:

  Vyborna Danovka Precitana na jeden sup Osobne mam skor rada Krauza ako cca 40 rocneho svihaka so skusenostami, ale ma svoje caro aj ako detektivske ucho, pod kridlami Hanzela a Burgera Opisovane okolie poznam, a bolo velmi zivo vykreslene Pribeh sa svizne rozvijal, a nenechal citatela nudit sa Odporucam.


 8. says:

  Solidna 3,5


 9. says:

  Ve mi dobr detekt vka, skvel symbi za hlavnej a ved aj ch dejov ch l nii, nikdy sa nebudete nudi Obsahuje mnoho humoru, no aj vyp t situ cie, v ktor ch ich pre vate spolu s Ri om.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *