[PDF / Epub] ★ Uzol ✪ Dominik Dán – Shiningweb.info

Uzol V Roku Nastal V Kari Re Richarda Krauza V Znamn Zlom, Post Pil O Stupienok Vy Ie A Z Poch Dzkara Sa Stal Detekt V Hne Prv Pr Pad, Vra Da Robotn Ka V Ropnej Rafin Rii, Mu D Va Poriadne Zabra A Namiesto Toho, Aby Sa Venoval Sylvii A Malej Dc Re, Ost Va V Pr Ci E Te Dlh Ie Do Noci Ne Predt M Mo No Aj Preto, E Rozohral Ve Mi Riskantn Hru S Kr Snou Bufet Rkou Valikou Na Oddelen Vr D E Te Nepracuje Ani Chos , Ani Canis, Ani Krpat Kuky, S Tam Iba Dvaja Z Bud Cej Partie, Burger A Hanzel A Obaja, Ale Najm Burger Sa Chopia Mlad Ho El Va Policajn Ho Remesla A Rozhodn Sa Z Neho Vychova Detekt Va Pod A Svojich Predst V Politick Situ Cia, S Druhovia Z Ministerstva, Kolegovia Zo T Tnej Bezpe Nosti, Ale Hlavne Bezoh Adnos Tej Doby Zaved Trojicu Detekt Vov Do Naozaj Bizarn Ho Prostredia Medzi Ostnat Dr Ty Tiahnuce Sa Po Celej T Tnej Hranici So Z Padn M Svetom Tu Sa Stane Vra Da Vojensk Ho Pilota Nadzvukov Ch St Ha Iek, Vra Da, Ktor Mala Zni I Krauzovu Kari Ru U V Z Rodku Pred Detekt Vom Le Gordick Uzol I N Jde Odvahu Rozsekn Ho, Nevie Za Va Nie O, S M Sa Aspo Raz Za Ivot Mus Popasova Ka D Ozajstn Mu


10 thoughts on “Uzol

 1. says:

  P edn se slu ct, e Dominik D n opravdu um ps t Skv l styl, kr sn to ub h , svi n dialogy, humoru tak akor t V bec se nediv m jeho masov popularit na Slovensku, je opravdu zaslou en Slovart u n s vyd v jeho detektivky nikoli v po ad , v jak m byly naps ny, ale podle toho, jak na sebe d j navazuje aso


 2. says:

  Kedysi som sa pok sila pre ta Be tiu, ale nezvl dla som to tylisticky to bolo na dve facky a dejovo ma to sotva mohlo prekvapi , ke e o Ondrejovi Rigovi som mala dostatok re lnych, nie beletrizovan ch inform ci Kapitolu Dominik D n som uzavrela Odhodlanie nep a sa do jeho kn h trvalo pomerne dlho, na


 3. says:

  Je to v po ad estn ct Dominika D na s Richardem Krauzem, p esto v t to knize cel p b h Richarda Krauza za n e vra du pracovn ka Slovnaftu a t kosti na odd len vra d slovensk krimin lky, kam pr v nastoupil St et v se se syst mem tato kniha se odehr v v roce 1988 a e , jestli v tomto syst mu, se v m co


 4. says:

  T to knihu som tala dlh ie,ako som pl novala Bolo to kv li tomu, e ma t to kniha, ia ,nebavila V inou som sa pri nej nudila,m lokedy ma bavila koda no Ve predsa to je D n akala som trochu viac.4 10.


 5. says:

  Zo za iatku, tro ku ve a politiky a m lo ak n , ale potom sa to rozbehlo a nevedela som knihu pusti z ruky te m sa na al ie pr pady


 6. says:

  Velmi dobry tah pisat takto nechronologicky, lebo keby toto bola prvotina, tak DD ma az tak nenadchne a neoslovi Ale kedze mam precitane vsetky ostatne, tak je to prijemne vysvetlenie zaciatku kariery Krauza Je ina ako vsetky predtym, ale vobec mi to nevadi Aspon som sa dozvedela viac o dobe, ktoru som n


 7. says:

  Za tky detektiva Richarda Krauze vykreslen atmosf ry za komunismu u n s je velmi trefn , a z toho jde mr z po z dech Co lov k ud l i neud l pro sebe a svou rodinu, nahl eno z r zn ch hl pohledu Kdy p jde lov k re imu na ruku a kdy se vzep e


 8. says:

  Dejepis n m to v etko tak mierne popisoval


 9. says:

  Ur ite jedna z najlep ch Danoviek.


 10. says:

  Na samotnou knihu jsem byla velice zv dav Ani s esk mi, ani se slovensk mi autory nem m moc zku enost a u v bec ne, co se t k detektivn ho nru Uzel ov em nen pln typick detektivka, ta vy et ovac vlo ka je tu odstavena sp e na druhou kolej, ale i tak mus m ct, e se mi samotn kniha v n l bila Byl to skv


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *